Privacy & cookie policy

Het gebruik van persoonlijke gegevens bij The Green Birds

Privacy Statement

Wij vinden het belangrijk dat u zich veilig voelt op onze website, met name als het gaat om uw privacy en uw persoonlijke gegevens. We nemen uw privacy en de verwerking van uw persoonlijke gegevens erg serieus en volgen hierin de eisen van de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (richtlijnen AVG/GDPR per 25 mei).

In dit privacy statement van The Green Birds staat waarom wij persoonlijke gegevens verzamelen en wat wij doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacy statement is van toepassing op alle activiteiten, projecten en diensten van The Green Birds.

Gegevens

Als u gebruik maakt van onze website, ons contactformulier invult, deelneemt aan onze projecten of events verzamelen we alleen die informatie die nodig is om u goed van dienst te kunnen zijn. Als we om aanvullende gegevens vragen, betreft het informatie die u ons vrijwillig levert. Wij gaan uiterst vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonlijke gegevens om.

Doel

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die door u aan ons ter beschikking gesteld uitsluitend om:

  • Uw vragen te kunnen antwoorden
  • In contact te blijven rondom de deelname aan events
  • Een nieuwsbrief en mailings te versturen met updates over events en andere ontwikkelingen in onze organisatie
  • Gevraagde dienst(en) te kunnen leveren
  • Onze diensten te kunnen optimaliseren, zodat u ze beter kunt gebruiken en beter aansluiten bij uw wensen

We verkopen uw gegevens niet aan derden en stellen deze op geen enkele andere wijze ter beschikking aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Gebruik

Wanneer u contact met ons opneemt, gebruik maakt van onze website, deelneemt aan onze events, is het mogelijk dat wij de persoonlijke gegevens en de berichten die u stuurt bewaren om u beter op de hoogte te brengen van ontwikkelingen en om onze diensten beter aan te laten sluiten op uw wensen. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, bewaren wij niet langer dan strikt nodig is en enkel voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

Verstrekking aan derden

Het kan voorkomen dat in het verlenen van onze diensten wij informatie moesten delen met een van onze leveranciers. Met elk van deze leveranciers hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten, waarmee zij aangeven ook zorg te dragen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Zij zijn net als onze medewerkers en freelancers wettelijk verplicht om zich te houden aan de Europese wetgeving AVG en alle informatie vertrouwelijk te behandelen.

Uw gegevens

U kunt op elk moment bij ons uw persoonlijke gegevens opvragen. Om deze te kunnen inzien, te kunnen laten aanpassen of laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@thegreenbirds.nl. Daarnaast hebt u te allen tijde de mogelijkheid om via onze cookiebanner uw voorkeuren aan te passen.

Aanpassingen

We behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en gevensbeschermingsmaatregelen aan te passen, mocht dit nodig blijken. Lees daarom regelmatig onze privacy statement.

Vragen

Heeft u overige vragen rondom dit privacy statement? Neem dan ook contact met ons op via info@thegreenbirds.nl.

Laatste aanpassing 18 februari 2020