Workshop – Effectief omgaan met weerstand & conflicten voor gespreksleiders

Workshop – Effectief omgaan met weerstand & conflicten voor gespreksleiders

Heb je als gespreksleider te maken met vastgelopen discussies en weerstand waardoor tegenstellingen worden vergroot, niet alles op tafel komt en deelnemers dreigen af te haken?

Worstel je als gespreksleider met de vraag hoe je het gesprek kunt ombuigen naar een dynamiek met meer dialoog zodat er ruimte ontstaat voor uitwisseling, verscheidenheid , samenwerking en eigenaarschap ?

Toelichting:

In deze interactieve workshop krijg je een combinatie van theoretische kennis, reflectie op je eigen kwaliteiten en handelen en oefen je -liefst aan de hand van je eigen casuïstiek-met praktische handvatten om je handelings- en interventie mogelijkheden als gespreksleider te vergroten.

Na deze workshop ben je beter in staat weerstand of conflict te herkennen en er op een dusdanige manier mee omgaan dat het de kwaliteit van het gesprek ten goede komt en ruimte ontstaat voor dialoog, uitwisseling ,verscheidenheid en eigenaarschap.

Resultaten:

 • Bruikbaar inzicht en praktische tools in handen waarmee je meer ontspannen en beter in staat voelt dat lastige gesprek te begeleiden ;
 • Meer Zicht en bewustzijn op eigen rol en beïnvloedingsmogelijkheden;
 • Uitbreiding handelings en interventie mogelijkheden om weerstand en impasse tijdens gesprekken om te buigen naar dialoog , uitwisseling en eigenaarsschap.
 • Meer plezier en ontspanning in het werk als gespreksbegeleider.

Opzet workshop

Een interactieve dag met:

 • Veel flexibiliteit en aansluiting op persoonlijke leerdoelen en eigen casuïstiek;
 • Overdracht van relevante kennis en ervaring;
 • Praktische tools a.d.h.v. eigen casuïstiek;
 • Stimuleren onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring;
 • Reflectie op eigen handelen en beïnvloeding

Voorbereiding door deelnemers:

 • Omschrijving persoonlijk leerdoel;
 • Neem een liefst actuele casus mee waar weerstand – op wat voor manier dan ook – een rol speelt.

Duur:

1 dag

Prijs:

€ 650,- excl. BTW

Doelgroep:

gespreksleiders en leidinggevenden

Max groepsgrootte:

8 personen

In aansluiting  op deze workshop kan individueel advies en coaching worden aangeboden.

Stoelen buiten in kring

Bewustwording is de eerste stap naar verdere ontwikkeling….

Karen Hauber e.a.

Walk as you are kissing the Earth with your feet

Thick Nhat Hanh

Mindfulness helps you to come home to the present. And every time you go there and recognise the condition of happiness, happiness will come.

Thick Nhat Hanh

Dezelfde begrippen gebruiken betekent niet dat je elkaar begrijpt

Karen Hauber e.a.

Ken u zelve voordat u de ander probeert te kennen

Karen Hauber e.a.