Karen Hauber

Coach, interim manager, toezichthouder en NMF- gecertificeerd mediator

E: karen@thegreenbirds.nl
T: 06 2036 5694 
Karen op LinkedIn

Een schat aan ervaring

Karen is een zeer ervaren coach, mediator, interim- manager en toezichthouder in de onderwijssector . Als coach werkt Karen veel met leidinggevenden en bestuurders in de publieke sector. Nieuwsgierig en leergierig blijft Karen ook zelf op zeer uiteenlopende manieren in beweging. Zo organiseert zij retraites in de woestijn van Marokko en is zij toezichthouder bij een onderwijsinstelling. Als interim-manager, mediator en teamcoach put zij uit een enorme praktijkervaring. Hierdoor begrijpt zij welke dilemma’s en vraagstukken spelen bij leidinggevende en bestuurders, zowel op persoonlijk als professioneel niveau als op het vlak van management en leiderschap. Karen is enthousiasmerend, geeft ruimte en heeft oog voor blijvend resultaat. Door de oordeelloze houding van Karen weet zij snel tot de kern van de zaak te komen en op inspirerende wijze je bewustwording over drijfveren, ambities, kwaliteiten, valkuilen en beïnvloedingsmogelijkheden te vergroten.

Ruimte voor reflectie

In alles wat Karen doet, creëert zij ruimte en vertrouwen voor reflectie om een fundamentele pas op de plaats te maken en zo een energieke en succesvolle richting te kunnen laten ontstaan. Karen beziet en benadert vraagstukken altijd holistisch; vanuit de mens op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Ook heeft zij een scherpe blik op de relevante werkcontext waarbinnen je vraagstukken spelen.

Creatief en Inspirerend

Karen schakelt gemakkelijk en welbewust tussen de rol van coach, sparringpartner en adviseur. In haar aanpak is Karen creatief en inspirerend. Karen vervult haar rol vanuit een enorme schat aan praktijkervaring. In haar gesprekken wisselt zij gemakkelijk strategische, management en persoonlijke invalshoeken af.

Certificeringen

Karen is sinds 2001 als mediator gecertificeerd bij de Mediation Federatie Nederland (MFN). Tevens is Karen Management Drives gecertificeerd zowel voor individuele begeleiding als voor de begeleiding van teams.

   

Joyce Kool

Coach en trainer

E: joyce@thegreenbirds.nl
T: 06 26 882 180
Joyce op LinkedIn

Zelfontplooiing en bewustwording

Joyce is al lang geboeid door zelfontplooiing en bewustwording. Hoe kun je als mens écht gelukkig worden en wat kun je daar zelf aan doen?  Altijd op zoek naar nieuwe wegen en ontdekkingen heeft ze op dit gebied veel trainingen en coaching doorlopen.

Intuïtief en praktisch

Joyce’ aanpak als loopbaancoach is intuïtief en praktisch. Ze voelt mensen snel aan en is resultaatgericht. Zo werkt ze naar een groeiend inzicht in automatische gedachten en patronen toe, leert ze de ander de regie in eigen hand te nemen en stress-signalen te herkennen en verbetert ze aan de hand van mindfulness het concentratie-vermogen, focus en een ontspannen werkhouding.
In haar professionele leven heeft Joyce altijd met en voor mensen gewerkt in verschillende rollen als HR adviseur, (loopbaan)coach, re-integratiecoach en trainer. De afgelopen jaren heeft ze veel kandidaten begeleid met vragen over persoonlijke ontwikkeling, loopbaan, ziekte en na ontslag. Ze geeft trainingen in het bedrijfsleven op het gebied van mindfulness en persoonlijke ontwikkeling. Haar aanpak is persoonlijk, doelgericht en intuïtief. Echt luisteren, sensitiviteit, betrokkenheid en rust zijn de kwaliteiten die kandidaten teruggeven.

Stilte, natuur en reflectie

Binnen het netwerk van The Green Birds werkt Joyce als loopbaancoach en trainer. “De combinatie stilte, natuur en reflectie is iets wat ons bindt. Het is een plezier om mensen te motiveren, te stimuleren en te bewegen naar een werkleven met meer vreugde, minder stress en meer vrijheid.”

Jacques Handelé

Coach en adviseur

E: jacques@thegreenbirds.nl
T: 06 5754 3333
Jacques op LinkedIn

Opent deuren en luikjes

Jacques is een gedreven persoonlijkheid die tot nadenken en reflectie stemt. Hij heeft op uiteenlopende plaatsen in uiteenlopende functies en rollen zijn vragen gesteld. Er zijn makkelijke, moeilijke en ongemakkelijke vragen. De laatste categorie helpt organisaties en individuen verder te kijken dan de neus lang is en beter te doorleven wat nu het goede is om te doen. Soms gaat het erom om de inhoud beter te begrijpen, soms de onderlinge relaties en soms jezelf.

Jacques is rustig en helpt mensen door ze in staat te stellen zich zelf te helpen: we zijn tot meer in staat dan we onszelf toestaan. Ondersteunt waar nodig en confrontatie kan daarvan onderdeel zijn. Een verbinding met Jacques komt makkelijk tot stand, een Goed Gesprek komt snel op gang. Jacques heeft honderden sessies begeleid en workshops (w.o. De 7 zonden van je loopbaan™) verzorgd. Was en is van veel mensen een sparringspartner. En ondanks de ervaring is elke sessie, elke workshop, elk gesprek nieuw: “je bent altijd een beginner”.

Specialiteiten

Begeleiden van groepen (van 2 tot 500)
Het Goede Gesprek
Workshops en trajecten op maat

“Ik merk op dat we soms te makkelijk, te veel achter managementmodellen, van te voren vastgestelde resultaten, formats en zo-hebben-we-het-altijd-gedaan aanlopen. Dat kan lang goed gaan en het kan ook zijn dat er wat gaat knagen, dat je denkt of beter -voelt “ik mis iets…”. Hoe zou het zijn als je je weer kon verwonderen over datgene dat je uit het oog verloren bent, gewoon omdat je het niet meer ziet, dat je ergens over nadenkt wat eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend is, dat je even vertraagd en op adem komt…?” 

greenbirds_ted_galama_320px

Ted Galama

Coach en adviseur

E: ted@thegreenbirds.nl
Ted op LinkedIn

Begeleiding bij verandering

Ted studeerde af als socioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begon zijn loopbaan als HR-adviseur en -projectleider, daarna werkte hij als leidinggevende. Ted heeft veel ervaring met veranderingsprocessen en de inrichting van organisaties en is met name thuis in de (academische) gezondheidszorg, non-profit en (semi-)overheid.

Sinds de zomer van 2018 is hij werkzaam als zelfstandig interim-manager en adviseur. Daarnaast begeleidt en coacht hij mensen. Als coach begeleidt hij graag mensen die privé of op het werk te maken krijgen met veranderingen of mensen die vanuit hun functie aan veranderingen leidinggeven. Hij werkt ook graag met jonge professionals, die een volgende of andere stap in hun loopbaan overwegen.

Specialiteiten

Mensen ervaren Ted als een open en rustige persoonlijkheid. Hij weet zelf wat het is om onder moeilijke omstandigheden koers te houden en doelen te bereiken. Voor Ted is er geen verschil tussen wie je bent op je werk, thuis of waar dan ook. De contexten verschillen, maar jij bent de constante. Hij is daarbij sterk gericht op jouw kwaliteiten en de mogelijkheden die je hebt. Van daaruit zoekt Ted mét jou naar de meest optimale ontwikkeling.

Ted woont met zijn gezin in Den Haag, speelt gitaar en zeilt graag. Ted heeft de Co-active Coachingsopleiding gevolgd en is daarnaast gediplomeerd meditatiedocent. Hij is aangesloten bij het NOBCO.

Bewustwording is de eerste stap naar verdere ontwikkeling….

Karen Hauber e.a.

Walk as you are kissing the Earth with your feet

Thick Nhat Hanh

De kunst van leidersschap is een balans te blijven vinden tussen de polariteiten in uwzelf.

Karen Hauber

Dezelfde begrippen gebruiken betekent niet dat je elkaar begrijpt

Karen Hauber e.a.

Ken u zelve voordat u de ander probeert te kennen

Karen Hauber e.a.