Workshop effectief omgaan met weerstand & conflicten voor leidinggevenden

Workshop effectief omgaan met weerstand & conflicten voor leidinggevenden

Herken je dat als leidinggevende: bij alles wat je voorstelt gaan een aantal  medewerkers met de hakken in het zand ?

Worstel je als ledinggevende met de vraag hoe je je medewerkers makkelijker mee krijgt?

Begeef jij je als ledinggevende in een conflict of vastgelopen situatie en weet je er niet meer uit te komen?

Toelichting

In deze interactieve workshop krijg je een stukje theoretische kennis en oefen je met praktische handvatten om problemen in de werkrelatie met medewerkers te verbeteren.   Na deze workshop heb je beter in staat weerstand en of conflict te herkennen en daar op een zodanige manier mee om te gaan dat het de ontwikkeling van het team ten goede komt. Je hebt tools in handen om weerstand en conflict om te buigen naar ruimte voor dialoog ,uitwisseling , verscheidenheid en samenwerking.

Zoals je gewend bent van The greenbirds wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van de buiten omgeving. Dit betekent dat -als het weer het toe laat- tijdens oefeningen en pauzes  wordt gewandeld.

Resultaten:

  • Vergroten handelingsperspectief ter vermindering/voorkoming van weerstand en irritatie;
  • Zicht op eigen rol en beïnvloedingsmogelijkheden;
  • Teambuilding/versterken onderlinge verbinding/plezier.

Opzet workshop:

Een interactieve dag met:

  • Veel flexibiliteit en aansluiting op persoonlijke leerdoelen en eigen casuïstiek;
  • Overdracht van relevante kennis en ervaring;
  • Praktische tools a.d.h.v. eigen casuïstiek;
  • Stimuleren onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring;
  • Reflectie op eigen handelen en beïnvloeding.

Tijdens de terugkomdag worden deelnemers uitgenodigd ervaring te delen. De vraagpunten die spelen krijgen ook aandacht.

Voorbereiding door deelnemers:

  • Omschrijving persoonlijk leerdoel;
  • Neem een liefst actuele casus mee waar weerstand – op wat voor manier dan ook – een rol speelt.

Duur:

1 Dag

Doelgroep:

(HR) leidinggevenden.

Maximale groepsgrootte:

8 personen

Prijs:

€ 650,- excl. BTW

Stoelen buiten in kring

Bewustwording is de eerste stap naar verdere ontwikkeling….

Karen Hauber e.a.

Walk as you are kissing the Earth with your feet

Thick Nhat Hanh

Mindfulness helps you to come home to the present. And every time you go there and recognise the condition of happiness, happiness will come.

Thick Nhat Hanh

Dezelfde begrippen gebruiken betekent niet dat je elkaar begrijpt

Karen Hauber e.a.

Ken u zelve voordat u de ander probeert te kennen

Karen Hauber e.a.