Workshop Coachend Leidinggeven

Workshop Coachend Leidinggeven

Binnen mijn organisatie werken meer zelfsturende teams en van mij wordt verwacht dat ik coachend leiding geef, maar zelf heb ik een meer sturende stijl. Hoe kan ik die coachende kant toch meer inzetten?

Hoever ga je als manager in het coachen van medewerkers en wanneer stopt het coachen en start het sturen?

Mijn medewerkers vragen sturing, terwijl ik meer die coachende kant op wil zodat het team zelf verantwoordelijkheid neemt, hoe doe ik dat?

Toelichting:

Tijdens deze interactieve workshop ligt het zwaartepunt op de rol van coach die u als leidinggevende ook vervult. Het vergroten van bewustzijn op eigen kwaliteiten en valkuilen is een belangrijk onderdeel. Aan de hand van uw eigen casussen wordt geoefend met succesvolle coachingstechnieken . Ook komt de vraag aan de orde hoe de rol van coach zich verhoudt tot de andere rollen die u als leidinggevende moet vervullen en hoe u effectief met onderlinge spanningen en dilemma’s kunt omgaan.

Resultaten:

  • Meer zicht op de eigen rol als coach;
  • Meer zicht op eigen rol als coach in relatie tot de andere rollen als leidinggevende;
  • Vergroten handelingsperspectief als coachende leidinggevende;
  • U heeft praktische handvatten om medewerkers op een coachende manier te motiveren.

Duur:

1 dag

Prijs:

€ 650,- excl. BTW

Doelgroep:

Leidinggevenden

Max groepsgrootte:

8 personen

Stoelen buiten in kring

Bewustwording is de eerste stap naar verdere ontwikkeling….

Karen Hauber e.a.

Walk as you are kissing the Earth with your feet

Thick Nhat Hanh

Mindfulness helps you to come home to the present. And every time you go there and recognise the condition of happiness, happiness will come.

Thick Nhat Hanh

Dezelfde begrippen gebruiken betekent niet dat je elkaar begrijpt

Karen Hauber e.a.

Ken u zelve voordat u de ander probeert te kennen

Karen Hauber e.a.