Workshop effectief omgaan met weerstand & conflicten voor teams

Workshop effectief omgaan met weerstand & conflicten voor teams

Zelf de Samenwerking leren te verbeteren

Loopt de samenwerking binnen het team niet goed en krijgen jullie er niet de vinger op waar dat nou aan ligt of hoe het beter kan?

Verzwakt de positie van het team omdat kansen niet worden benut, terwijl er wel kwaliteit aanwezig is binnen het team?

Toelichting:

Deze workshop is gericht op het verkrijgen van inzicht en begrip over het team functioneren zodat het team zelf in staat wordt het functioneren blijvend te verbeteren. Met behulp van management drives wordt snel inzicht en begrip gecreëerd in elkaars handelen. Met het teamprofiel krijgt het team een gemeenschappelijk beeld en taal in handen van de team kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid wordt bij aanvang en slot van elk gesprek gewaarborgd.

Resultaten:

Een verbeterde samenwerking waar:

  • Kwaliteiten zichtbaar zijn en benut worden;
  • Meer begrip is voor elkaars handelen;
  • Communicatie verbetert;
  • Meer kennis en inzicht wordt verkregen in het eigen functioneren en het aandeel in het team functioneren, zowel op team als individueel niveau;
  • Inzicht wordt verkregen in de valkuilen van het team.

Om teamleden snel inzicht te geven in de mogelijkheden om de wisselwerking tussen teamleden te verbeteren adviseert The Green Birds gebruik te maken van de management drive testen. Zowel een team als individueel profiel geeft blijvend begrip voor en inzicht in elkaars handelen.

Management Drives

Duur:

Maatwerk

Doelgroep:

(Management) Teams

Kosten:

Maatwerk

Stoelen buiten in kring

Bewustwording is de eerste stap naar verdere ontwikkeling….

Karen Hauber e.a.

Walk as you are kissing the Earth with your feet

Thick Nhat Hanh

Mindfulness helps you to come home to the present. And every time you go there and recognise the condition of happiness, happiness will come.

Thick Nhat Hanh

Dezelfde begrippen gebruiken betekent niet dat je elkaar begrijpt

Karen Hauber e.a.

Ken u zelve voordat u de ander probeert te kennen

Karen Hauber e.a.