Workshop – Hoe wakker je als gespreksleider nieuwsgierigheid en eigenaarschap aan?

Workshop – Hoe wakker je als gespreksleider nieuwsgierigheid en eigenaarschap aan?

Benut (je) coach vaardigheden!

Hoe creëer ik als gespreksleider ruimte voor uitwisseling, verscheidenheid waarin deelnemers meer zelf het initiatief nemen en ik als gespreksleider minder actief stuur?

Toelichting:

Tijdens deze interactieve workshop ligt het zwaartepunt op de rol van coach die u als gespreksleider kunt  vervullen om nieuwsgierigheid , eigenaarschap en uitwisseling te stimuleren. Het vergroten van bewustzijn op eigen kwaliteiten en valkuilen is een belangrijk onderdeel. Aan de hand van uw eigen casussen wordt geoefend met succesvolle coaching technieken en werkvormen. Ook komt de vraag aan de orde hoe de rol van coach zich verhoudt tot de rol van gespreksleider en eventueel als  leidinggevenden die u moet vervullen en hoe u effectief met onderlinge spanningen en dilemma’s kunt omgaan.

Resultaten:

  • Meer Zicht en bewustzijn op eigen rol en beïnvloedingsmogelijkheden;
  • Uitbreiding  handelings en interventie mogelijkheden waarmee u als gespreksleider   nieuwsgierigheid, eigenaarschap  en uitwisseling  als gespreksleider stimuleert;
  • U heeft praktische handvatten om deelnemers in een gesprek op een coachende manier te interveniëren waardoor ruimte voor dialoog, uitwisseling , verscheidenheid en nieuwsgierigheid ontstaat.
  • Meer plezier en ontspanning in het werk als gespreksbegeleider.

Duur:

1 dag

Prijs:

€ 650,- excl. BTW

Doelgroep:

Deze workshop is bedoeld voor gespreksleiders. Dat kunnen ook leidinggevenden zijn.

Max groepsgrootte:

8 personen

Stoelen buiten in kring

Bewustwording is de eerste stap naar verdere ontwikkeling….

Karen Hauber e.a.

Walk as you are kissing the Earth with your feet

Thick Nhat Hanh

Mindfulness helps you to come home to the present. And every time you go there and recognise the condition of happiness, happiness will come.

Thick Nhat Hanh

Dezelfde begrippen gebruiken betekent niet dat je elkaar begrijpt

Karen Hauber e.a.

Ken u zelve voordat u de ander probeert te kennen

Karen Hauber e.a.